Program Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa
Aktualności
Spotkanie Zepołu Roboczego
2016-07-15
  • ustalenie harmonogramu zadań na najbliższe miesiące,
  • omówienie odbytych spotkań konsultacyjnych i informacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych w Nieszawie oraz zaplanowanie następnych,
  • omówienie planowanych imprez i przedsięwzięć na terenie miasta,
  • współpraca z Młodzieżową Radą Konsultacyjną,
  • wymiana doświadczeń i informacji.
Powróć do listy wiadomości